"Tomu, kto čisté srdce nosí, k radosti veľa netreba. Ten ľahko vzlietne z rannej rosy na chromých krídlach do neba ..."

Milan Rúfus

Karneval farieb 2018

.

Fašiangy sú už neodmysliteľne späté v našom zariadení s karnevalom. Je to dlhoročná a obľúbená akcia, na ktorú sa deti a mládež za pomoci pracovníkov vždy pripravujú s veľkým potešením.

Tohto roku sa po prvýkrát nepredvádzali rôznorodé masky, ale témou karnevalu boli FARBY. Každý si zvolil farbu, v ktorej chce stráviť popoludnie plné tanca a zábavy. O diskotékovú hudbu sa postarali prijímatelia soc. služby Lacko a Janka. Nechýbala voľba témy karnevalu o rok, ktorou bude RETRO.

   

Akcie a podujatia

Akcie a podujatia

Galéria tvorivej činnosti

Galéria tvorivej činnosti

Kde nás nájdete