• Tomu, kto čisté srdce nosí, k radosti veľa netreba. Ten ľahko vzlietne z rannej rosy na chromých krídlach do neba ...
    Milan Rúfus

Vážení priatelia, vítam Vás na stránkach Centra sociálnych služieb GARDEN Humenné !

Možno ste nás zámerne hľadali, možno naše stránky čítate iba náhodne. V každom prípade to svedčí o tom, že sa o ľudí umiestnených v našom zariadení zaujímate a chcete nahliadnuť do ich každodenného života.

Každá ľudská bytosť je jedinečná, o tom dnes už nikto nepochybuje. Všetci máme svoje dobré i horšie stránky, nikto nie je dokonalý a v mnohých veciach potrebujeme väčšiu či menšiu podporu iných. Napriek tomu väčšina z nás patrí k tým šťastnejším, na ktorých nikto neukazuje prstom ako na „iných“ dokonca „horších“. Menej šťastnými môžu byť v tomto prípade ľudia s mentálnym postihnutím. Práve oni neraz po celý život čelia predsudkom. Tí, ktorí ľudí s mentálnym postihnutím poznajú bližšie, vedia obvykle poskytnúť celkom iný pohľad. Zisťujeme, že sú to výnimočné bytosti plné potenciálu, emócií, sú dobrými priateľmi a v našej spoločnosti plnohodnotnými členmi. Ľudia s mentálnym postihnutím túžia rovnako ako ostatní členovia spoločnosti po rešpekte, uznaní, po sebarealizácii, chcú mať zaujímajú prácu, ktorá ich baví, chcú sa učiť novému, mať veľa priateľov, tráviť voľný čas podľa svojich predstáv, jednoducho „žiť celkom normálny život“.

A to je aj filozofiou nášho zariadenia. Naši klienti potrebujú viac podpory či pomoci ako ich rovesníci bez postihnutia. Zámerne nahrádzam slovo starostlivosť slovom podpora, ktorú chápem ako proces vzájomnej interakcie, keď je jedinec s postihnutím vedený k maximálnej možnej samostatnosti a nezávislosti v napĺňaní svojich vlastných potrieb, príp. s využitím pomoci druhej osoby v čo najnižšej možnej miere. To je tá správna cesta, ktorou sa hodno uberať.

V našom Centre ešte donedávna prevažovali deti s celoročným pobytom a deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou. Pri stretnutiach s bývalými klientmi často počujem nostalgické spomínanie na ich detstvo u nás. Hovoria o našom zariadení s láskou, spomínajú na „svojich“ vychovávateľov a opatrovateľov. Niektorí sa vracajú na návštevu a neraz sa neubránia slzám dojatia. Je to pre mňa istým zadosťučinením, že veci robíme dobre, že medzi klientmi a zamestnancami sú pozitívne vzťahy (často sú to naozaj kvalitné citové väzby), že sme tou „ich rodinou“.

PhDr. Ing. Jana Kulanová - riaditeľka

 

Ako požiadať o sociálnu službu

Bližšie informácie o tom ako požiadať o poskytovanie sociálnej služby v našich zariadeniach

Úhrada za sociálne služby

Bližšie informácie o poplatkoch a úhradách za poskytované sociálne služby v našich zariadeniach

Čo ponúkame

Bližšie informácie o podmienkach poskytovania sociálnych služieb v našich zariadeniach

NAPOSLEDY PRIDANÉ

TOP