"Tomu, kto čisté srdce nosí, k radosti veľa netreba. Ten ľahko vzlietne z rannej rosy na chromých krídlach do neba ..."

Milan Rúfus

Deň PSK 2018 u nás...

.

23. októbra 2018 si mohli záujemcovia o dianie a život v našom zariadení sociálnych služieb v rámci Dňa PSK a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti prezrieť všetky priestory, vypočuť hudobný program našich talentovaných dievčat, pochváliť výstavku prác ergoterapeutických dielní a oboznámiť sa s odbornými či obslužnými úkonmi pracovníkov priamo v praxi.

Výlet do DINO PARKU 2018

.

Školský rok sa skončil a konečne sme sa dočkali „veľkých" prázdnin. Nastalo obdobie výletov, slnenia, kúpania a prežívania nových dobrodružstiev. Jedným z výletov, na ktorý sme sa všetci špeciálne tešili, bola cesta do DinoParku v Košiciach.

Deň detí 2018

.

Hoci v našom zariadení už dávno nie je prevaha detí, oslava Dňa detí je stále veľmi obľúbená a prijímatelia soc. služby sa jej nechcú vzdať. O to viac, že táto akcia je už roky spojená s tanečnou zábavou, skupinou Geroc´k a veľkou záhradnou grilovačkou.

Majáles 2018

.

Keď sa v areáli CSS GARDEN Humenné postaví máj, je všetkým jasné, že sa blíži Majáles. Hoci počasie tohto roku neprialo usporiadaniu obľúbenej májovej veselice na dvore CSS, na dobrej nálade účastníkom neubral ani priestor spoločenskej miestnosti zariadenia.

Karneval farieb 2018

.

Fašiangy sú už neodmysliteľne späté v našom zariadení s karnevalom. Je to dlhoročná a obľúbená akcia, na ktorú sa deti a mládež za pomoci pracovníkov vždy pripravujú s veľkým potešením.

Majáles 2016

.

Aký by to bol máj bez Majálesu u nás? Ani tohto roku tomu nebolo inak. Každá skupina prijímateľov soc.služby si vyzdobila svoju briezku stužkami a mohla sa začať májová veselica s veľkou grilovačkou. Na úvod vystúpili najmladšie deti a pesničkami s májovou tématikou navodili pravú majálesovú atmosféru.

Akcie a podujatia

Akcie a podujatia

Galéria tvorivej činnosti

Galéria tvorivej činnosti

Kde nás nájdete