"Tomu, kto čisté srdce nosí, k radosti veľa netreba. Ten ľahko vzlietne z rannej rosy na chromých krídlach do neba ..."

Milan Rúfus

Deň Prešovského samosprávneho kraja 2018

.

Utorok 23. október 2018 bude v celom PSK výnimočným dňom. Od desiatej do sedemnástej hodiny sa otvoria dvere verejnosti menej formálnym spôsobom na Úrade PSK v Prešove i v inštitúciách v zriaďovateľskej pôsobnosti krajskej samosprávy. Sprievodný program ponúknu múzeá, galérie, divadlá i knižnice. Špeciálne aktivity chystajú školy i zariadenia sociálnych služieb po celom kraji. Nechajte sa teda pozvať...

Výlet do DINO PARKU 2018

.

Školský rok sa skončil a konečne sme sa dočkali „veľkých" prázdnin. Nastalo obdobie výletov, slnenia, kúpania a prežívania nových dobrodružstiev. Jedným z výletov, na ktorý sme sa všetci špeciálne tešili, bola cesta do DinoParku v Košiciach.

Poďakovanie za sponzorský dar

.

V mene prijímateľov sociálnej služby nášho zariadenia srdečne ďakujeme francúzskej organizácii ASSOCIATION D´AMITIE FRANCAISE, SLOVAQUE ET TCHEQUE,  ktorá v zastúpení pani Anny Giullemet darovala našim prijímateľom hodnotný dar - spotrebnú elektroniku (LCD TV, rádiá, DVD prehrávač a pod.).

Poďakovanie za sponzorský dar

.

V mene detí a mladých ľudí nášho zariadenia srdečne ďakujeme pani Stefánii Dallenbach rod. Borčovej, ktorá  všetkých prekvapila krásnym a hodnotným  sponzorským darom.  Pre spríjemnenie  pobytu v CSS venovala deťom hernú konzolu X-BOX.

Zaslúžila sa o neuveriteľný pocit radosti a šťastia ! V nadchádzajúcich sychravých a daždivých dňoch je tento darček o to vzácnejší.

Teší nás, že medzi nami žijú aj ľudia, ktorým život ľudí s postihnutím, umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb, nie je ľahostajný. Že sa snažia prispieť povzbudzujúcim slovom aj pomocou.

Veľmi si to ceníme a ešte raz ďakujeme, milá pani Štefánia !

 

Akcie a podujatia

Akcie a podujatia

Galéria tvorivej činnosti

Galéria tvorivej činnosti

Kde nás nájdete