"Tomu, kto čisté srdce nosí, k radosti veľa netreba. Ten ľahko vzlietne z rannej rosy na chromých krídlach do neba ..."

Milan Rúfus

Poďakovanie za sponzorský dar

.

V mene detí a mladých ľudí nášho zariadenia srdečne ďakujeme pani Stefánii Dallenbach rod. Borčovej, ktorá  všetkých prekvapila krásnym a hodnotným  sponzorským darom.  Pre spríjemnenie  pobytu v CSS venovala deťom hernú konzolu X-BOX.

Zaslúžila sa o neuveriteľný pocit radosti a šťastia ! V nadchádzajúcich sychravých a daždivých dňoch je tento darček o to vzácnejší.

Teší nás, že medzi nami žijú aj ľudia, ktorým život ľudí s postihnutím, umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb, nie je ľahostajný. Že sa snažia prispieť povzbudzujúcim slovom aj pomocou.

Veľmi si to ceníme a ešte raz ďakujeme, milá pani Štefánia !

 

Akcie a podujatia

Akcie a podujatia

Galéria tvorivej činnosti

Galéria tvorivej činnosti

Kde nás nájdete