"Tomu, kto čisté srdce nosí, k radosti veľa netreba. Ten ľahko vzlietne z rannej rosy na chromých krídlach do neba ..."

Milan Rúfus

Poďakovanie za sponzorský dar

.

V mene prijímateľov sociálnej služby nášho zariadenia srdečne ďakujeme francúzskej organizácii ASSOCIATION D´AMITIE FRANCAISE, SLOVAQUE ET TCHEQUE,  ktorá v zastúpení pani Anny Giullemet darovala našim prijímateľom hodnotný dar - spotrebnú elektroniku (LCD TV, rádiá, DVD prehrávač a pod.).

Deťom a mladým ľuďom umiestneným v našom zariadení tak spríjemnila nielen nastávajúce obdobie prázdnin, ale najmä obdobie dlhších zimných večerov, keď ju vyžijú asi zrejme najviac. Nesmierne si túto nezištnú pomoc vážime a sme radi, že aj takýtom spôsobom prispeli k zvýšeniu kvality života pre naše deti.

Ešte raz srdečná vďaka !

 

Akcie a podujatia

Akcie a podujatia

Galéria tvorivej činnosti

Galéria tvorivej činnosti

Kde nás nájdete