Aktuálne u nás

ZPMP KRTKOVČATÁ – 2 % Z DANE

Sme iní, nie horší … pod týmto mottom pôsobí pri CSS GARDEN Humenné nezisková organizácia Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím (ZPMP) Krtkovčatá v Humennom ….

Aktuálny návštevný poriadok v CSS

V súvislosti s aktuálnymi opatreniami zariadenia počas pandémie SARS – COV 19 oboznamujeme verejnosť s aktuálnym Návštevným poriadkom v CSS GARDEN Humenné.

Zákaz návštev v CSS GARDEN Humenné

Vzhľadom na nepriaznivý vývoj epidemiologickej situácie COVID – 19 a ďalšieho šírenia koronavírusu SARS-CoV2 , vydáva riaditeľka CSS GARDEN Humenné pre ochranu našich prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov ZÁKAZ NÁVŠTEV v CSS GARDEN od 28.09.2020 do odvolania.

Plán uvoľňovania opatrení v CSS

Dňom 3.6.2020 dochádza k uvoľneniu prijatých opatrení v súvislosti s pandémiou COVID-19 v našom zariadení. V súvislosti s tým dávame do pozornosti Plán a režim návštev u klientov CSS GARDEN Humenné…

Krízový plán COVID-19

Predseda Prešovského samosprávneho kraja podľa § 17 ods. 2 písm. c) bod 1 zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších ….
Riaditeľka Centra sociálnych služieb GARDEN Humenné za účelom vylúčenia šírenia vírusového respiračného ochorenia COVID-19, vyhlasuje v zariadení CSS GARDEN Humenné ZÁKAZ NÁVŠTEV od 6.3.2020 do ODVOLANIA.

Valentínsky ples 2020

Deň sv. Valentína má v CSS GARDEN Humenné dlhodobú tradíciu. Po 12 rokoch Valentínskeho plesania za účasti ďalších 6 zariadení sociálnych služieb, účinkujúcich a pozvaných hostí (aj zo zahraničia) v estrádnej sále obce Ptičie, sme tentokrát Valentínsky ples usporiadali komorne v spoločenskej miestnosti nášho zariadenia…

Výlet do Dinoparku

Školský rok sa skončil a konečne sme sa dočkali „veľkých“ prázdnin. Nastalo obdobie výletov, slnenia, kúpania a prežívania nových dobrodružstiev. Jedným z výletov, na ktorý sme sa všetci špeciálne tešili, bola cesta do DinoParku v Košiciach.

Deň detí 2018

Hoci v našom zariadení už dávno nie je prevaha detí, oslava Dňa detí je stále veľmi obľúbená a prijímatelia soc. služby sa jej nechcú vzdať. O to viac, že táto akcia je už roky spojená s tanečnou zábavou, skupinou Geroc´k a veľkou záhradnou grilovačkou.

Karneval 2016

Každoročne klientmi najobľúbenejšia akcia DSS, ktorej sa aktívne zúčastňujú všetci prijímatelia sociálnych služieb. Tento karneval priniesol prekvapenie. Po prvýkrát si pripravili masky aj pracovníci, čomu sa tešili predovšetkým najmladšie deti.
TOP