ZPMP Krtkovčatá - 2 % z dane

Sme iní, nie horší ... pod týmto mottom pôsobí pri CSS GARDEN Humenné nezisková organizácia Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím (ZPMP) Krtkovčatá v Humennom.

Uchádzame sa o 2 % z vašich daní, aby sme  spoločne prispeli na kultúrne, športové a spoločenské aktivity, ktoré  smerujú k rozvoju sociálneho začlenenia našich členov do spoločenského života, k rozvoju ich poznania a kreatívnemu pôsobeniu na zmysluplné využívanie voľného času a záujmových činností.

Ďakujeme, že vám život ľudí s postihnutím nie je ľahostajný...

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby si môžete stiahnuť TU.

Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane (vystaví vám zamestnávateľ) je potrebné doručiť na daňový úrad do 30.4.

TOP