"Tomu, kto čisté srdce nosí, k radosti veľa netreba. Ten ľahko vzlietne z rannej rosy na chromých krídlach do neba ..."

Milan Rúfus

Duchovná činnosť

V Domove sociálnych služieb rešpektujeme právo na slobodu vierovyznania.

Súčasťou DSS je preto kaplnka sv. Mikuláša, kde sa slúžia striedavo rímskokatolícke a gréckokatolícke bohoslužby.

Kaplnka 1Kaplnka 2

Deti sú na žiadosť svojich rodičov pokrstené a pristupujú k prvému sv. prijímaniu.

Akcie a podujatia

Akcie a podujatia

Galéria tvorivej činnosti

Galéria tvorivej činnosti

Kde nás nájdete