"Tomu, kto čisté srdce nosí, k radosti veľa netreba. Ten ľahko vzlietne z rannej rosy na chromých krídlach do neba ..."

Milan Rúfus
×

Poznámka

Simple Image Gallery Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

Kultúrna činnosť

Valentínsky ples

Najväčšou organizačnou aktivitou Centra sociálnych služieb GARDEN Humenné, presahujúcou rámec jedného zariadenia, je Valentínsky ples prijímateľov sociálnej služby zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Na tento ples pozývame zpravidla ďalších 5 – 6 zariadení, takže celkový počet účastníkov plesu je vždy nad sto osôb. Zámerom tohto podujatia je, aby aj ľudia so špeciálnymi potrebami naplno zažili nádhernú atmosféru ozajstného plesu. Na tomto podujatí nechýba hudobná skupina GEROCK, spoločenské tance, ľudové súbory a iní zaujímaví účinkujúci. Vďaka dobrej spolupráci s pánom starostom Mariánom Čorným sa tento ples už tradične koná v sále Kultúrneho domu obce Ptičie.
{gallery}foto/Kulturna_cinnost{/gallery}

Fašiangový karneval

Najobľúbenejšou akciou detí i mladých ľudí Domova sociálnych služieb je karneval. Koná sa každoročne v januári v spoločenskej miestnosti DSS a teší sa nesmiernej popularite najmä detí. Celý mesiac sa spoločne s vychovávateľmi pripravujú, chystajú masky, tešia sa. Každý je na chvíľu niekým iným – svojim idolom, obľúbenou postavičkou z rozprávky, či filmu. Je to vždy veľmi vydarené podujatie plné výbornej zábavy.

Príprava na karneval

Karneval

Klauni

Benefičné koncerty

Samostatným druhom aktivít, na ktorých sa naši prijímatelia sociálnej služby s obľubou zúčastňujú, sú benefičné koncerty. A to ako na javisku, kde prezentujú svoju šikovnosť, tak v hľadisku ako diváci. K jedným z tradičných benefičných koncertov kde pravidelne vystupujú, patrí koncert „Deň bez bariér" v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Pravidelne sa zúčastňujú aj benefičného koncertu, ktorý organizuje ZPMP Krtkovčatá v spolupráci aj s DSS pod názvom „Sme iní, nie horší" v Humennom. Naši „malí umelci" s vďačnosťou prijímajú pozvania vystupovať na rôznych koncertoch. V roku 2009 vystúpili napr. aj na benefičnom koncerte v Prostějove v Českej republike.

Medzinárodný festival zdravotne postihnutých v Strakoniciach (ČR)

Atraktívne podujatie, ktorého sa prijímatelia soc.služby zúčastňujú, je medzinárodný hudobný festival zdravotne postihnutých pod názvom SALVE CARITAS, SALVE VITA v Strakoniciach v Českej republike.  Naši talentovaní speváci a tanečníci so svojim programom absolvujú 6-8 vystúpení v Strakoniciach a okolitých mestách a všade ich vítajú plné sály divákov. Spoločne so ZPMP Krtkovčatá patríme k jediným zástupcom Slovenskej republiky na tomto festivale.

Vystúpenia pri Fontáne láskyVystúpenie pri Fontáne lásky v Humennom

Prijímatelia sociálnej služby majú možnosť zapojiť sa do činnosti speváckeho a tanečného krúžku (pod vedením vychovávateľky Svetlany Dilikovej), ktorého činnosť je prezentovaná na rôznych zaujímavých podujatiach. Pri príležitosti Humenského kultúrneho leta sa každoročne predstavujú aj prijímatelia sociálnej služby z Domova sociálnych služieb s takmer hodinovým kultúrnym programom. Široká verejnosť z Humenného a okolia má možnosť spoznať schopnosti a nadanie detí a mladých ľudí s postihnutím. Spevom a tancom prezentujú svoj život, svoje túžby a sny.

Akcie a podujatia

Akcie a podujatia

Galéria tvorivej činnosti

Galéria tvorivej činnosti

Kde nás nájdete