"Tomu, kto čisté srdce nosí, k radosti veľa netreba. Ten ľahko vzlietne z rannej rosy na chromých krídlach do neba ..."

Milan Rúfus

Rehabilitačná činnosť

Cieľom fyziatrie a liečebnej rehabilitácie je maximálna obnova, zachovanie, resp. zlepšenie telesných, duševných, sociálnych, pracovných zručností a schopností zameraných na urýchlenie reintegrácie človeka do spoločnosti.

V našom zariadení sa venujeme skupinovému cvičeniu s prijímateľmi soc. služby, určenému na redukciu hmotnosti, posilneniu oslabených svalových skupín, uvoľneniu skrátených svalových skupín, zmierneniu až odstráneniu chybného držania tela, rovnako aj relaxácii.Rehabilitačná činnosť

S prijímateľmi soc. služby vyžadujúcimi individuálny prístup vykonávame individuálnu kinezioterapiu, kde sa venujeme prevencii vzniku kontraktúr, zvýšeniu svalovej sily, zväčšeniu rozsahu pohyblivosti, stabilizačným cvičeniam, rovnako aj rozvoju jemnej a hrubej motoriky.

Zároveň využívame aj pôsobenie rozličných terapií ako je mechanoterapia, termoterapia, hydroterapia, fototerapia, elektroterapia.

Cvičenie v posilňovni

Mechanoterapia – odbor fyzioterapie, v ktorom sa uplatňuje klasická a reflexná masáž, polohovanie, pasívne cvičenie, mäkké techniky na uvoľňovanie mäkkých štruktúr a pooperačných jaziev.

Termoterapia – využíva pôsobenie pozitívnych termických podnetov na organizmus. V našom zariadení za týmto účelom aplikujeme lawatherm.

Hydroterapia – z vodoliečebných procedúr využívajú občania DSS perličkový kúpeľ a cvičenie v bazéne (hydrokinezioterapia).

Fototerapia – na liečbu svetlom využívame bioptropnú lampu, ktorá má biostimulačný, analgetický a regeneračný účinok.

Elektroterapia – podávame podľa ordinovania rehabilitačného lekára magnet, ktorý má analgetický, regeneračný a relaxačný účinok.

V DSS je v rámci rehabilitácie pre príjmateľov sociálnej služby k dispozícii aj rehabilitačný bazén, určený na cvičenie, relaxáciu i oddych.

Rehabilitačný bazén v DSS

Akcie a podujatia

Akcie a podujatia

Galéria tvorivej činnosti

Galéria tvorivej činnosti

Kde nás nájdete