"Tomu, kto čisté srdce nosí, k radosti veľa netreba. Ten ľahko vzlietne z rannej rosy na chromých krídlach do neba ..."

Milan Rúfus

Ostatné obslužné činnosti

Okrem ubytovania a stravovania Domov sociálnych služieb zabezpečuje pre občanov v zariadení aj ostatné obslužné činnosti ako:

  • upratovanie,
  • pranie, žehlenie a údržbu (čistenie) bielizne a osobného šatstva.

Akcie a podujatia

Akcie a podujatia

Galéria tvorivej činnosti

Galéria tvorivej činnosti

Kde nás nájdete