"Tomu, kto čisté srdce nosí, k radosti veľa netreba. Ten ľahko vzlietne z rannej rosy na chromých krídlach do neba ..."

Milan Rúfus

Pracovná terapia

Pracovná terapia je v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením na účel obnovy, udržania alebo rozvoja jej fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností a jej začlenenia do spoločnosti.

Každým rokom dovršujú plnoletosť niekoľkí prijímatelia sociálnej služby. Pre nich máme ponuku zaradenia do pracovnej skupiny, ktoré vedú ergoterapeuti. V súčasnosti máme vytvorené dve pracovné skupiny. Cieľom aktivít pracovných skupín je príprava dospelých prijímateľov sociálnej služby pre praktický život, rozvoj ich schopností a zručností.

Náplň činnosti zahŕňa napr. prípravu jednoduchých jedál, upratovacie práce súvisiace s údržbou domácnosti, obsluha a údržba domácich elektrospotrebičov, drobné opravy vlastného šatstva, pranie a žehlenie svojho šatstva, hospodárenie s finančnými prostriedkami, alebo práca s rôznymi druhmi materiálov pri zhotovovaní dekoračných výrobkov, tkanie koberčekov, výroba darčekových predmetov a pod.

Produkty svojej práce ponúkajú členovia pracovných skupín na Vianočných trhoch v Humennom, Veľkonočných trhoch v Prešove a na letnom Humenskom jarmoku.

Akcie a podujatia

Akcie a podujatia

Galéria tvorivej činnosti

Galéria tvorivej činnosti

Kde nás nájdete