"Tomu, kto čisté srdce nosí, k radosti veľa netreba. Ten ľahko vzlietne z rannej rosy na chromých krídlach do neba ..."

Milan Rúfus

Stravovanie

Stravovanie v Domove sociálnych služieb prebieha v jedálni, ktorá je situovaná do vstupnej časti DSS. Občanom zariadenia je poskytovaná strava 5-krát denne – raňajky, desiata, obed, olovrant a večera. Na odporúčanie lekára majú niektorí prijímatelia sociálnej služby špeciálne diéty, pričom dostávajú aj druhú večeru. V zariadení je podávaná strava: racionálna, šetriaca diéta, bezmliečna diéta, nízkobielkovinová diéta, diéta pri celiakii a diéta pri fenylketonúrii.

Jedálne lístky zostavuje stravovacia komisia, v ktorej sú aj zástupcovia prijímateľov sociálnej služby. Riadi sa o.i. aj Programom ozdravenia výživy obyvateľstva schváleným Uznesením vlády SR č. 894/1999 pre zariadenia sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje stravovanie.

Akcie a podujatia

Akcie a podujatia

Galéria tvorivej činnosti

Galéria tvorivej činnosti

Kde nás nájdete