Ekonomicky oprávnené náklady

Ekonomicky oprávnené náklady v zmysle § 72 ods.5 zákona 448/2008 Z.z v znení neskorších predpisov sú náklady poskytovateľa sociálnej služby na činnosti uvedené v § 16 až 18, ktoré je pre poskytovaný druh sociálnej služby povinný vykonávať, zabezpečovať ich vykonávanie alebo utvárať podmienky na ich vykonávanie a na činnosti uvedené v § 61 ods. 9 zákona o sociálnych službách.

Poskytovateľ sociálnej služby je podľa § 72 ods. 20 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov povinný zverejňovať tieto informácie na svojom webovom sídle.

TOP