"Tomu, kto čisté srdce nosí, k radosti veľa netreba. Ten ľahko vzlietne z rannej rosy na chromých krídlach do neba ..."

Milan Rúfus

Ekonomicky oprávnené náklady

Ekonomicky oprávnené náklady v zmysle § 72 ods.5 zákona 448/2008 Z.z v znení neskorších predpisov sú náklady poskytovateľa sociálnej služby na činnosti uvedené v § 16 až 18, ktoré je pre poskytovaný druh sociálnej služby povinný vykonávať, zabezpečovať ich vykonávanie alebo utvárať podmienky na ich vykonávanie a na činnosti uvedené v § 61 ods. 9 zákona o sociálnych službách.

Poskytovateľ sociálnej služby je podľa § 72 ods. 20 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov povinný zverejňovať tieto informácie na svojom webovom sídle.

pdfEON 2019

pdfEON 2018

pdfEON 2017

 

 

Akcie a podujatia

Akcie a podujatia

Galéria tvorivej činnosti

Galéria tvorivej činnosti

Kde nás nájdete