"Tomu, kto čisté srdce nosí, k radosti veľa netreba. Ten ľahko vzlietne z rannej rosy na chromých krídlach do neba ..."

Milan Rúfus

Profil verejného obstarávateľa

Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné (ďalej len verejný obstarávateľ) je podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom, ktorý je povinný pri zadávaní zákaziek postupovať podľa príslušných ustanovení citovaného zákona.

Profil verejného obstarávateľa je miesto na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) –www.uvo.gov.sk, na ktorej sa zverejňujú povinné a dobrovoľné informácie v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 pís. d) zákona č. 343/2015 zriadil svoj profil na webovom sídle ÚVO, v ktorom zverejňuje všetky informácie a dokumenty v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

Detail profilu verejného obstarávateľa CSS GARDEN Humenné: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1681

Akcie a podujatia

Akcie a podujatia

Galéria tvorivej činnosti

Galéria tvorivej činnosti

Kde nás nájdete