"Tomu, kto čisté srdce nosí, k radosti veľa netreba. Ten ľahko vzlietne z rannej rosy na chromých krídlach do neba ..."

Milan Rúfus

Výzvy na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: Oprava soc. zariadenie v KS a priestorov EO v CSS

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: Dodávka kancelárskych potrieb Príloha

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: Dodávka čistiacich potrieb Príloha

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: Dodávka hygienických potrieb Príloha

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: Dodávka tonerov Príloha

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: Dodávka potravín - ovocie a zelenina Príloha

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov Príloha

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: Dodávka elektrospotrebičov II. Príloha

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: Dodávka interiérového vybavenia Príloha

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: Dodávka nábytku a posteľných matracov Príloha

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: Dodávka elektrospotrebičov Príloha

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: Digitálna telefónna ústredňa pre DSS

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: Oprava miestností - AB 1. poschodie

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: Dodávka nábytku - skrine a komody

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákzaky: Dodávka potravín - ovocie a zelenina

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: Oprava chodníka pri bezbariérovej rampe

Obchodná verejná súťaž na dlhodobý prenájom kotolne 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: Oprava oplotenia a vstupnej brány 

 

 

 

 

Akcie a podujatia

Akcie a podujatia

Galéria tvorivej činnosti

Galéria tvorivej činnosti

Kde nás nájdete