"Tomu, kto čisté srdce nosí, k radosti veľa netreba. Ten ľahko vzlietne z rannej rosy na chromých krídlach do neba ..."

Milan Rúfus

Partnerské subjekty

Združenie na pomoc mentálne postihnutým Krtkovčatá

 

Patříme k sobě (Prostějov - ČR)Spolupráca Domova sociálnych služieb so ZPMP Krtkovčatá je veľmi intenzívna. Každoročne sa deti DSS a členovia Združenia stretávajú na letných aj zimných víkendových pobytoch,  ktoré majú integračný charakter. Vďaka tejto spolupráci  sa prijímatelia soc. služby zúčastňujú aj aktivít v zahraničí napr. športové dni v poľskom Sanoku,  v maďarskej Mateszalke, či benefičného koncertu občianského združenia Patříme k sobě v Prostějove (ČR). Už tradične v polovici novembra prezentujeme talent našich detí  hudobno-tanečným vystúpením na benefičnom koncerte pod názvom „Sme iní, nie horší“ v Humennom.

Nadačný fond Dr Klaun

Dr KlaunTrenčianska nadácia svojou činnosťou dôsledne napĺňa motto „pomôžme deťom smiať sa“.  Jej nadačný fond Dr Klaun  roky financuje detské predstavenia pre deti, ktoré musia z rôznych príčin stráviť časť svojho života odlúčené od rodičov v rôznych  špecializovaných zariadeniach. Bábkoherci, klauni a kúzelníci  navštevujú  domovy sociálnych služieb, detské domovy a nemocnice, kde rozdávajú smiech a radosť. V našom zariadení sa v doterajšej spolupráci predstavili už piati Dr Klauni.

Mestské kultúrne stredisko Strakonice

V spolupráci s mestským kultúrnym strediskom v Strakoniciach (Česká republika) je naše zariadenie každé dva roky pozývané na Medzinárodný hudobný festival ľudí s postihnutím pod názvom SALVE CHARITAS – SALVE VITA. V roku 2009 sa naši prijímatelia sociálnej služby zúčastnili už IX. ročníka tohto podujatia. Absolvovali šesť vystúpení počas troch dní. Svojim spevácko-tanečným vystúpením sa predstavili publiku v Horažďoviciach, Českých Budejoviciach a v Strakoniciach. Okrem Slovákov sa na medzinárodnom festivale prezentovali aj  zariadenia sociálnych služieb z Rakúska, Poľska, Nemecka, Maďarska, Bulharska a samozrejme množstvo zariadení z domáceho Česka. Mimo vystúpení je pre účastníkov vždy pripravený bohatý a atraktívny program. Festival je svojim rozsahom i obsahom vynikajúcou možnosťou predstaviť talent postihnutých ľudí intaktnej populácii.

Akcie a podujatia

Akcie a podujatia

Galéria tvorivej činnosti

Galéria tvorivej činnosti

Kde nás nájdete