"Tomu, kto čisté srdce nosí, k radosti veľa netreba. Ten ľahko vzlietne z rannej rosy na chromých krídlach do neba ..."

Milan Rúfus

Slovo na úvod

Vážení priatelia !Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné (photo by Ján Kocák)

Vítam Vás na stránkach Centra sociálnych služieb GARDEN Humenné. Možno ste ich zámerne hľadali, možno ich čítate iba náhodne. V každom prípade to svedčí o tom, že sa o  deti a mládež umiestnené v našom zariadení zaujímate a chcete nahliadnuť do ich každodenného života.

O tom, že každá ľudská bytosť je jedinečná, asi nikto nepochybuje. Každý z nás má svoje dobré i horšie stránky, nikto nie je dokonalý a v mnohých veciach potrebujeme väčšiu či menšiu podporu. Napriek tomu, väčšina z nás patrí k tým šťastnejším, na ktorých nikto neukazuje prstom ako na „iných“ dokonca „horších“. Menej šťastnými môžu byť v tomto prípade ľudia s mentálnym postihnutím. Práve oni neraz po celý život čelia predsudkom. Tí, ktorí ľudí s mentálnym postihnutím poznajú bližšie, vedia obvykle poskytnúť celkom iný pohľad. Zisťujeme, že sú to výnimočné bytosti plné potenciálu, emócií, sú dobrými priateľmi a v našej spoločnosti plnohodnotnými členmi. Ľudia s mentálnym postihnutím túžia rovnako ako ostatní členovia spoločnosti po rešpekte, uznaní, po sebarealizácii, chcú mať zaujímajú prácu, ktorá ich baví, chcú sa učiť novému, mať veľa priateľov, tráviť voľný čas podľa svojich predstáv, jednoducho „žiť celkom normálny život“.

A to je aj filozofiou nášho zariadenia. Deti, ktoré vychovávame, spravidla v určitých veciach potrebujú viac podpory či pomoci ako ich rovesníci bez postihnutia. Zámerne nahrádzam slovo starostlivosť slovom podpora. Pri starostlivosti ide len o uspokojovanie fyziologických potrieb, kde príjemca je pasívny. Podporu chápem ako proces vzájomnej interakcie, pri ktorom je dieťa s postihnutím vedené k maximálnej možnej samostatnosti a nezávislosti v napĺňaní svojich vlastných potrieb, príp. s využitím pomoci druhej osoby v čo najmenšej možnej miere. To je tá správna cesta, ktorou sa v prístupe k našim klientom hodno uberať.

V našom Centre vždy prevažovali deti s celoročným pobytom a deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou. Pri stretnutiach s bývalými klientmi, často počujem nostalgické spomínanie na ich detstvo u nás. Hovoria o našom zariadení s láskou, spomínajú na „svojich“ vychovávateľov a opatrovateľov. Niektorí sa vracajú na návštevu a neraz sa neubránia slzám dojatia. Je to pre mňa istým zadosťučinením, že veci robíme dobre, že medzi deťmi a zamestnancami sú pozitívne vzťahy (často sú to naozaj kvalitné citové väzby), že sme tou „ich rodinou“.

 

Ing. Jana Kulanová
riaditeľka

Akcie a podujatia

Akcie a podujatia

Galéria tvorivej činnosti

Galéria tvorivej činnosti

Kde nás nájdete