den psk 2018 banner 680x120

Deň Prešovského samosprávneho kraja 2018

.

Utorok 23. október 2018 bude v celom PSK výnimočným dňom. Od desiatej do sedemnástej hodiny sa otvoria dvere verejnosti menej formálnym spôsobom na Úrade PSK v Prešove i v inštitúciách v zriaďovateľskej pôsobnosti krajskej samosprávy. Sprievodný program ponúknu múzeá, galérie, divadlá i knižnice. Špeciálne aktivity chystajú školy i zariadenia sociálnych služieb po celom kraji. Nechajte sa teda pozvať...

Karneval 2016

.

Každoročne klientmi najobľúbenejšia akcia DSS, ktorej sa aktívne zúčastňujú všetci prijímatelia sociálnych služieb. Tento karneval priniesol prekvapenie. Po prvýkrát si pripravili masky aj pracovníci, čomu sa tešili predovšetkým najmladšie deti. Podujatie sa nieslo v znamení dobrej nálady, zábavy a tanca až do večerných hodín. V závere boli masky ocenené spoločnými odmenami pre všetky výchovné a ergoterapeutické skupiny.

Valentínsky ples 2016

.

Oslava sviatku sv. Valentína prišla tohto roku trochu v predstihu. Už 9. februára sa rozozvučali úvodné tóny valčíka pri zahájení deviateho ročníka Valentínskeho plesu prijímateľov sociálnej služby z ôsmych zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Podujatie s viac ako 150 účastníkmi otvorila úvodným príhovorom riaditeľka CSS GARDEN Humenné Ing. Jana Kulanová.

Majáles 2015

.

Aký by bol máj bez Majálesu? Neúplný a našim prijímateľom sociálnej služby by určite chýbal. Tentokrát bol v znamení športu.

Galéria tvorivej činnosti

Galéria tvorivej činnosti

Prezentačné video CSS GARDEN

videoklip Happy1

Akcie a podujatia

Akcie a podujatia

Kde nás nájdete