"Tomu, kto čisté srdce nosí, k radosti veľa netreba. Ten ľahko vzlietne z rannej rosy na chromých krídlach do neba ..."

Milan Rúfus

Výročné správy

CSS GARDEN ako poskytovateľ sociálnej služby, ktorý je právnickou osobou založenou vyšším územným celkom, má písomne vypracovanú výročnú správu v súlade s § 67a Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Výročná správaný poskytuje prijímateľovi sociálnej služby, jeho rodine, komunite a verejnosti relevantné, zrozumiteľné a hodnoverné informácie o činnosti a hospodárení poskytovateľa sociálnej služby za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka.

 

pdfVýročná správa 2018

pdfVýročná správa 2017

 

Akcie a podujatia

Akcie a podujatia

Galéria tvorivej činnosti

Galéria tvorivej činnosti

Kde nás nájdete